Thanh toán & vận chuyển
Thanh toán và vận chuyển

Quý khách có thể thanh toán qua hình thức chuyển khoản tới một trong các tài khoản sau:

 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Quang

Tài khoản thanh toán: 0301000347997 tại Chi nhánh Hoàn Kiếm - Ngân hàng Vietcombank


          
Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Quang
Tài khoản thanh toán: 21110000877256 tại Chi Nhánh Hà Nội - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chủ tài khoản: Vũ Thanh Vân
Tài khoản thanh toán: 11001010894902 tại Sở Giao dịch - Ngân hàng MaritimeBank.


Chủ tài khoản: Nguyễn Hồng Quang
Tài khoản thanh toán:  170714849189321 tại chi nhánh Ba Đình - Ngân hàng Eximbank

 

 

Miễn phí vận chuyển trên toàn quốc với hình thức Giao hàng - Nhận tiền